Skip to main content

Grad Drniš  Trg kralja Tomislava 1  22320 Drniš  pisarnica@drnis.hr  022 888 830

Održan sajam razmjene predmeta i ekološka radionica

Dana 06. travnja 2024. godine u Drnišu je održan sajam razmjene predmeta i edukativna ekološka radionica.

Svrha održavanja radionice bila je edukacija građana o mjerama sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i njegove obrade. Radionica je imala teoretski i praktični dio. U teoretskom dijelu održala se prezentacija o navedenoj temi, a u praktičnom dijelu sudionici su oslikavali platnene vrećice koje su dobili na poklon.

Nakon održane radionice organiziran je sajam razmjene predmeta na kojem su izlagači i posjetitelji besplatno razmjenjivali korištene predmete za druge predmete (odjeću, knjige, igračke i sl.) Svrha održavanja sajma razmjene je razvijanje svijesti kod građana o važnosti kruženja predmeta, odnosno o važnosti sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe.

Sva događanja održala su se u sklopu provedbe projekta: "Otpad nije smeće i od tebe sve kreće" kojeg provodi Grad Drniš, a izvodi Ekološka udruga "Krka" Knin. Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Svi izlagači, ali i posjetitelji na poklon su dobili platnenu vrećicu i mini komposter od 10 litara za bio otpad.

Događanja su bila iznimno posjećena te su građani iskazali interes da se slična događanja održavaju i češće.

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju i doprinosu te vas pozivamo da nas pratite i dalje, jer uskoro slijede i nova događanja u sklopu projekta.