Skip to main content

Grad Drniš  Trg kralja Tomislava 1  22320 Drniš  pisarnica@drnis.hr  022 888 830

Aktivnosti u sklopu projekta "Otpad nije smeće i od tebe sve kreće"

U sklopu projekta "Otpad nije smeće i od tebe sve kreće" sufinanciranog sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojeg provodi Grad Drniš do sada su održane brojne aktivnosti.

Tijekom ožujka održane su 2 edukativne radionice za srednjoškolce u Drnišu koje su obuhvaćale edukativni i kreativno izražajni segmenta. Edukativni dio radionice se sastojao od: edukacije putem prezentacije, interaktivne rasprave o odvajanju otpada, zagađenju, štetnosti plastike i drugih ekoloških tema te prikazivanja kratkih ekoloških filmova. Na kreativnom dijelu radionice su srednjoškolci oslikavali platnene vrećice koje su dobili na poklon.

Provedene radionice su upoznale sudionike o važnostima očuvanja okoliša i prirode, mogućnostima i načinima odvajanja otpada, recikliranju, ponovnoj uporabi i kompostiranju.

U narednom periodu u sklopu projekta planiraju se organizirati edukativna radionica za građane, Sajam razmjene predmeta te obilježavanje Dana planeta Zemlje.

Stoga pozivamo sve zainteresirane građane da sudjeluju na budućim događanjima kako bi zajedno dali doprinos u zaštiti okoliša na području Grada Drniša.

Informativno-edukativne aktivnosti u sklopu projekta provodi Ekološka udruga "Krka" iz Knina.